Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Na základě §1829 odst.1, písm.a) a §1818 a §1820 zákona 89/2012 Sb., NOZ., má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží(1820 odst. 1 pism. f)). Na základě § 1820 odst. 1 písm. g) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené a na částku za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (§1832 odst. 2), za splnění následujících podmínek:


  1. Odešlete dopis (na adresu provozovatele internetového obchodu Obuv Halouzka, s.r.o., K Milířům 2468/5, 591 01 Žďár nad Sázavou) nebo email (na info@halbo.cz ) s textem: (Pro rychlejší komunikaci využijte prosím e-mail)
   "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží dle Obchodních podmínek na účet, (uveďte číslo účtu)." Datum a podpis. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, zašlete v původním obalu, zboží musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi, schopno další distribuce. Původní obal pro odeslání řádně zabalte, aby nebyl znehodnocen poštovními nálepkami a přepravou!
  2. Kupující může doručit vrácené zboží osobně na některou z našich stálých prodejen nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako cenný "Balík do ruky" (balík na poštu nevyzvedáváme). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!!!
  3. Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny na Váš účet v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů po od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na náš internetový obchod a kontrole neporušenosti zboží pracovníky internetového obchodu. 
  4. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. V případě nesplnění výše uvedené podmínky 1) nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, nebude možné akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. O přijetí Vašeho odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat.